Γιάννης Κουμαριανός 

Η εντροπία του έρωτα 

Ποιητική συλλογή 

 

Η εντροπία του έρωτα

10,00 €Price